< بازگشت به هنرمندان

بهرام کلهرنیا

متولد 1331 . کرمانشاه

 

 

کارشناسی طراحی و پیکره سازی

کارشناسی ارشد گرافیک و تصویرسازی

 

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

عضو هیات علمی دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی

عضو هیات علمی دانشکده ی صدا و سیما

عضو شورای تالیف کتاب های گرافیک دانشگاه جامع علمی کاربردی