< بازگشت به هنرمندان

مهرداد کریمی

 

متولد 1365 - تهران

 

دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی دانکشده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد

فارغ التحصیل کارشناسی تصویرسازی

دیپلم گرافیک

 

نمایشگاه انفرادی:

بی عملی - گالری آ / سالن آ یک - 1396

 

نمایشگاه های گروهی:

بی تاب- پروژه ی دستان- وی کافه - 1394

موزه ی اشیاء مسروقه- گالری سایه - 1394

موزه ی اشیاء مسروقه- گالری نات- 1394

بی مرزی- گالری لاله- 1394

حراج گالری شماره 6 - 1394

مدار صفر درجه- گالری ویستا-1393

حراج یک روزه ی گالری شش- 1393

سینوس: بدون لهجه- گالری لاله- 1392