< بازگشت به هنرمندان

بهناز نعمتی

 

1365 ، تهران 

 

فوق ليسانس تصويرسازي دانشگاه شاهد ،1390

ليسانس گرافيک دانشگاه علم و فرهنگ ،1388

 

نمایشگاه های انفرادی:

 

نمايشگاه انفرادي طراحي ،تالار بهار،خانه هنرمندان ايران،تهران،1390

 

برگزیده ی نمایشگاه های گروهی:

"خاموشی"، گالری آ، تهران، 1396

مولتیپیلیسیتی 1/ چاپ و مولتیپل های مدرن و معاصر ایران، گالری بیرون از دستان(وی گالری)، 1396

یازدمین سالانه ی نسل نو، گالری هما، تهران، 1395

نمايشگاه گروهي چاپ دستي،گالري هفت ثمر،تهران،1395

نمایشگاه گروهی دوستان هفت ثمر، گالری هفت ثمر، تهران، 1395

نمايشگاه سالانه تبادل آثار هنري چاپ دستي،گالري لاله،تهران،1395

هشتمین نمایشگاه هفت نگاه، فرهنگسرای نیاوران، تهران، 1394

نمایشگاه گروهی دوستان هفت ثمر، گالری هفت ثمر، تهران، 1394

نمایشگاه گروهی "بی نام" ، گالری هفت ثمر، تهران، 1394

نمايشگاه گروهي چاپ دستي،گالري هفت ثمر،تهران،1394

نمايشگاه سالانه تبادل آثار هنري چاپ دستي،گالري لاله،تهران،1394

هفتمین نمایشگاه هفت نگاه، فرهنگسرای نیاوران، تهران، 1393

 ،استراليا،2014 Umbrella Studio نمايشگاه گروهي چاپ،

نمايشگاه اولين سالانه تبادل آثار هنري چاپ دستي،گالري لاله،تهران،1393

نمايشگاه گروهي چاپ دستي،گالري هفت ثمر،تهران،1392

نمايشگاه گروهي چاپ دستي،روايت بي واژه،گالري هفت ثمر،تهران،1391

نمايشگاه گروهي تصويرسازي،نگارخانه ي شاهد،تهران،1391

،استراليا،2012Umbrella Studio نمايشگاه گروهي چاپ، 

نمايشگاه گروهي نقاشي، باغ موزه هنر ايران،تهران،