< بازگشت به هنرمندان

بهناز فاطمی

 

1370  اصفهان

 

نمایشگاه های انفرادی:

نمایشگاه انفرادی با عنوان "پسماند" در گالری اتاق برق، گالری برگزارکننده :گالری دستان.1396

نمایشگاه نقاشی انفرادی، کورسو، گالری متن امروز، اصفهان، زمستان ۱۳۹۴

 

نمایشگاه های گروهی:

دامونفر، پردیس گالری ملت، تهران، زمستان ۱۳۹۵

بدون عنوان، گالری آرته، رشت، ۱۳۹۴.

حراج یک روزه،  گالری شماره ی ۶، تهران، پاییز۱۳۹۴.

در میان شاخ و برگ باغ، گالری کوچه باغ، رشت، ۱۳۹۴.

زربین(منتخب آثار دانشجویان دانشگاه گیلان)، گالری خاتمالانبیاء، رشت، ۱۳۹۳.

آثار هنری دانشجویان دانشگاه گیلان، دانشگاه گیلان، رشت، ۱۳۹۳.

سینوس: بدون لهجه، گالری الهه، تهران، ۱۳۹۲.

بدون عنوان: نقاشی، خانه ی فرهنگ و هنر، رشت، ۱۳۹۲.

بدون عنوان: عکاسی، خانه ی فرهنگ و هنر، رشت، ۱۳۹۲.

بدون عنوان: تصویرسازی، نگارخانه یکوثر، اصفهان، ۱۳۸۷

 

جوایز:

تقدیرشده ی جشنوارهی دامونفر، تهران، زمستان ۱۳۹۵

شرکت کننده ی برگزیده ی نخستین جشنواره ی مجسمههای شنی(فورش)، بندر انزلی، تابستان ۱۳۹۴

هنرمند برگزیده، نخستین جشنوارهی هنری زربین (دانشگاه گیلان)، رشت، ۱۳۹۴

هنرمند برگزیده، ۱۹دهمین جشنواره ی بین المللی هنرهای تجسمی جوانان، گلستان، ۱۳۹۱