< بازگشت به هنرمندان

احسان اله زرگری پور

متولد 1362  تبریز

 

فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبای میرک

کارشناسی نقاشی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

شرکت در نمایشگاه های گروهی و انفرادی از سال 1378 تا 1390

سرپرست ورک شاپ های نقاشی از سال 1385 تا 1388 در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مدیرگالری استاد لرزاده ی موسسه فرهنگی هنری صبا در تهران از سال 1378 تا 1388

دبیر کارگاه طراحی «انسان، زیبایی» - موسسه فرهنگی هنری صبا- 1389