< بازگشت به هنرمندان

مرجان ترابی

 

متولد تهران ، اردیبهشت 1366

کارشناسی طراحی فرش، دانشگاه سراسری یزد

 

برگزاری نمایشگاههای گروهی :

نمایش گروهی ورسوس خانه هنرمندان ۱۳۹۶

نمایش گروهی با عنوان آوات گالری سیحون ۲ ۱۳۹۵

نمایش گروهی با عنوان بی تاب وی گالری ( ‍‍‍پروژه های بیرون از دستان ) ۱۳۹۵

نمایش گروهی دوسالانه نقاشان امروز ۱۳۹۴

نمایش گروهی با عنوان مدار صفر درجه گالری ویستا ۱۳۹۴

نمایش گروهی با عنوان سینوس گالری الهه ۱۳۹۲