< بازگشت به هنرمندان

علی شیری

 

متولد:1366

طراح_ نقاش_ مجسمه ساز

كارشناسي نقاشي از دانشگاه هنر شيراز

كارشناسي ارشد نقاشي از دانشگاه هنر شيراز

 

 

نمايشگاه انفرادي 1395 شيراز،گالري وصال

شركت در چندين نمايشگاه گروهي در  تركمنستان،تهران،شيراز

نمایشگاه انفرادی در گالری آ – آبان 1397

 

جوايز:

نفر اول جشنواره ملي امام رضا(ع)،مجسمه 1392

نفر دوم جشنواره ملي امام رضا(ع)،مجسمه1393

نفر سوم جشنواره ملي امام رضا (ع) ،طراحي 1391

نفر سوم جشنواره همه هنرمندان شهر طراحي،1390

نفر اول جشنواره جوانان فارس 1391

تقدير شده از جشنواره بين المللي جوانان(گرگان)،طراحي 1390