< بازگشت به هنرمندان

هاجر رهگذر

 

متولد 1369 – اصفهان

کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی- اصفهان

 

فعالیت ها:

برگزار کننده ی حراج نقاشی های کوچک اصفهان، گالری اکنون، اصفهان 1395

برگزار کننده ی حراج نقاشی های کوچک اصفهان، گالری اکنون، اصفهان، 1396

کیوریتور نمایشگاه نقاشی های «پری حکیم» در آتلیه شخصی هنرمند، 1397

 

نمایشگاه ها:

1397- نمایشگاه انفرادی در گالری آ، تهران

1397- نمایشگاه گروهی صد اثر صد هنرمند، گالری گلستان، تهران

1396- شرکت در نمایشگاه گروهی چهارمین دوره ی طراحی معاصر اصفهان، گالری سایان، اصفهان

1396- نمایشگاه گروهی حراج نقاشی های کوچک، گالری اکنون، اصفهان

1395- نمایشگاه گروهی حراج نقاشی های کوچک، گالری اکنون، اصفهان

1394- نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه هنرهای معاصر اصفهان، اصفهان

1392- نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری فرشچیان، اصفهان