< بازگشت به هنرمندان

مجید فعال

 

 

مجید فعال

متولد 1365  گیلان

تحصیلات: لیسانس رشته نقاشی دانشگاه بزرگمهر اصفهان

 

 

نمایشگاه ها:

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری آ تهران 1398  (جزیره سرگردانی)

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری ابد تهران 1396  (واکاوی)

نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری دی تهران 1389  (تولید انبوه اندیشه)

نمایشگاه انفرادی موسسه فرهنگی هنری صبا تهران 1387

و بیش از 13 نمایشگاه گروهی.

 

 

فعالیت های هنری:

کیوریتور نمایشگاه گروهی گالری تام اصفهان (مربوط به افتتاح گالری) 1398

کیوریتور نمایشگاه انفرادی نقاشی «پری حکیم» اصفهان 1397

کیوریتور نمایشگاه حراج نقاشی های کوچک اصفهان گالری اکنون 1396

کیوریتور نمایشگاه حراج نقاشی های کوچک اصفهان گالری اکنون  1395