< بازگشت به هنرمندان

شیوا پرهام

 

شیواپرهام

متولد: 1363 اهواز

 

تحصیلات:

کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه شیراز 85

کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه الزهرا تهران 89

 

نمایشگاه ها:

انفرادی

1.نمایشگاه انفرادی طراحی و چاپ دستی در گاری آ – تهران – مهر1398

2.نمایشگاه انفرادی طراحی و چاپ دستی در گالری هان- شیراز- مهر 1397

3.نمایشگاه انفرادی نقاشی در مجموعه فرهنگی هنری وصال- شیراز- در تیر سال 90

4.نمایشگاه انفرادی نقاشی در مجموعه فرهنگی هنری وصال- شیراز- دربهمن سال 89

 

گروهی

1.شرکت در دومین و سومین و پنجمین نمایشگاه سالانه گروهی طراحی و نقاشی یادمان نیمامرتضوی –شیراز- دربهمن 90،91،93 و 96  و 97

2.نمایشگاه گروهی "گذر اردیبهشت" (فروش آثار هنرمندان معاصر ایران) در گالری تاروپود-شیراز-شهریور 1395

3.نمایشگاه گروهی "پشت نویسی" در گالری هان-شیراز-مرداد 1396

4.نمایشگاه گروهی "پشت نویسی" در اکنون گالری-اصفهان-مهر ماه 1396

5.نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری وصال-شیراز-مهرماه1396

6.نمایشگاه گروهی طراحی در گالری پیرسوک-شیراز-اردیبهشت 1396

7.نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان "چکش و طراحی" در گالری موزه طراحی-تهران-اسفند1396

8.نمایشگاه گروهی طراحی های اینستاگرام(بخش اول) کیوریتور پگاه بهروزفر-موزه طراحی-اردیبهشت 1397

9.نمایشگاه گروهی چاپ دستی در گالری مهر-شیراز-مهر 1397

10.نمایشگاه گروهی چاپ دستی "گستره خاکستری" گالری هان-شیراز-اردیبهشت 1398

11.نمایشگاه گروهی نقاشی "مذهب، ملیت، پراکندگی و پناهدگی" در گالری Einkaufsquelle در برلین-آلمان 1398،2019

12.نمایشگاه گروهی نقاشی "آنچه نباید نقاشی کنید" در فیوزگالری آمستردام در هلند1399 )2020 – Smash The Narrative)

 

فعالیت ها:

1.کیوریتور نمایشگاه " باغ بی برگی"  گالری هان-شیراز- اردیبهشت 1398

2.مدرس دانشگاه هنرشیراز در سالهای 89 الی 99

3.مدرس موسسه های غیرانتفاعی ارم و آپادانا در سالهای 90 الی 93

4.مدرس دانشکده هنرومعماری شیراز از سال 93 تاکنون

5.داور دهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) در سال 92