< بازگشت به هنرمندان

دلارام معروف

 

متولد 1365 – تهران

 

تحصیلات:

فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه تهران هنرهای زیبا- 1392

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر- دانشگاه هنر تهران

 

نمایشگاه های انفرادی:

رو به روم – گالری آ – تهران- 1398

نمایشگاه انفرادی طراحی- کافه پراگ- 1391

 

نمایشگاه های گروهی:

نمایشگاه گروهی- گالری اینجا- 1398

نمایشگاه گروهی " در پرانتز" – گالری آ- 1397

خوابگردها (نمایشگاه گروهی طراحی)- گالری لاله – تهران- 1392

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری تهران- 1392

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری تهران- 1392

نمایشگاه طراحی- موزه امام علی- تهران – 1391

نمایشگاه گروهی طراحی- گالری مهربین- 1384