< بازگشت به هنرمندان

ابراهیم حقیقی

متولد 13 مهر 1328

 

تحصیلات

دیپلم ریاضی. سال 1346

کارشناسی ارشد معماری. دانشکده ی هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

 

عضو انجمن بین المللی طراحان گرافیک

عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران