< بازگشت به نمایشگاه‌ها

دو آن

هنرمندان

مونا نجفی زاده


دو آن

 

هر چيز تا حدي مبهم است، تا در وضوح بخشيدن به آن نكوشيد، آن را درك نميكنيد.
برتراند راسل
 
بعضي از مفاهيم و رويدادها را با ذهنيتي دو ارزشي نميتوان  سنجيد. يك شي تنها آن چيزي نيست كه خود را با وضوح تمام نشان داده است. بلکه این ناحیه واضح مرکزی، محصور در منطقه ای از مفاهیم است که به تدریج به سمت عدم قطعیت میل میکند.
مجموعه کوچکِ پیش رو تجربه ایست به واسطه حضور دو شی که در رابطه با يكديگر قرار گرفته  اند. فضاي ايجاد شده، نه این است و نه آن. چیزی ست میانِ دو آن.

 

مونا نجفی زاده
پاییز 1396