< بازگشت به نمایشگاه‌ها

خاموشی

هنرمندان

پگاه رجامند

باران احمدی راد

بهناز فاطمی

بهناز نعمتی

گلاره گودرزی

هما عبداللهی


خاموشی

به درازا کشیده است! تا مرزِ شک به تقدیر؛ شک، ابهام می‌آورد و فضا را غبار‌آلود می‌کند. به راستی رنجِ بشر را پایانی هست؟!
حبابی مازوخیستیک تاریخ بشر را احاطه کرده است و رنجی خودخواسته را برای‌اَش تدارک دیده است. ما،‌ آدمیان،‌ بی آن‌که بدانیم،‌ سرمست از پیش رفت‌ها و دست‌یافت‌ها،‌ رو به نابودی می‌رویم و هرروز درمعرض رنج‌های ناشی از دست ساخت‌های "خود و برادران‌مان" هستیم.
ما آینده را به آیندگان می‌سپاریم، بی لحظه‌ای ترحم. بی‌ رحم،‌ تمام آن‌چه در اختیارمان است را می‌بلعیم و چیزی جز زشتی پس نمی‌دهیم. این گزاره به شدت بد‌بین است و نمی‌خواهد همان به اصطلاح موفقیت‌ها را به دیده‌یِ مهر بنگرد،‌ چه،‌ معتقد است آن‌چه  هر‌روز بر آن پا می‌نهیم تنِ نحیف و بیمار زمین است که در چنگ "ما و برادران‌مان" اسیر است.
ما حفر می‌کنیم،‌ صاف می‌کنیم،‌ سد می‌کنیم،‌ مرتفع می‌کنیم،‌ خون می‌پاشیم و به پیش می‌رویم. آن‌چه با هر قدم به جلو بیش‌تر در انتظارمان خواهد بود،‌ فرارسیدن دورانِ خاموشی است. زمانی که صدای سکوت پس‌ماند‌های " ما و برادران‌مان" گوش را کَر کند.

 

آیدین خانکشی پور