< بازگشت به اخبار

نمایشگاه گروهی منتخبی از آثار در گالری آ


نمایشگاه گروهی منتخبی از آثار آرفه آراد، مرتضی آکوچکیان، سارا ابری، محسن احمدوند، امیر‌ناصر اخلاقی، بردیا اسمعیل‌لو، مریم اشکانیان، سپهر بختیار، یوشا بشیر، محمد پیریایی، صالح تسبیحی، مهدی حامدی، ایمان صفایی، نسترن صفایی، حسام فطرتی، اسماعیل قنبری، بابک کاظمی، رامین رحیمی، حامد رشتیان، رامتین زاد، ابو شاهی، پیمان شفیعی‌زاده، فرشید شفیعی، بهداد لاهوتی، ندا مرادی، سپهر مصری، فرشید منفرد، راحله نورآور، کیان وطن، لیلا ویسمه، علی هنرور، پیمان هوشمندزاده و علی یحیایی در گالری آ دایر است.