< بازگشت به اخبار

مراسم افتتاح گالری آ


مراسم افتتاح گالری آ با دو نمایشگاه از سلیمان ساسون ، مرتضی کوچکیان و پری زنگنه با حضور علی مرادخانی برگزار شد.