< بازگشت به آن وال

آن وال (یک)


«آن وال» پروژه ای مبتنی بر فروش آنلاین.

آن وال یک

14 تا 31 شهریور 1399

بازدید و خرید آنلاین از طریق سایت

و یا از طریق دایرکت اینستاگرام گالری آ

@a_art_gallery

بازدید حضوری با تعیین وقت قبلی از ساعت 4 عصر تا 8 شب امکان پذیر است.

شماره تماس: 88919547

گالری شنبه ها تعطیل است.بدون عنوان

صادق همتی

رنگ روغن روی مقوا

65 در 45 سانتیمتر

1399

3,000,000T

بدون عنوان

رزیتا نصرتی

پاستل، اکولین

50 در 70 سانتیمتر

1398

3,500,000T

بدون عنوان

رزیتا نصرتی

پاستل گچی،اکولین

30 در 40 سانتیمتر

1398

2,500,000T

بدون عنوان

مهرداد کریمی

ترکیب مواد روی فیبر

123 در 95

1396

3,700,000T

بدون عنوان

مهرداد کریمی

ترکیب مواد روی فیبر

123 در 95

1396

3,500,000T

بدون عنوان

حسین کرمی

اچینگ

5/5 در 5/5 سانتیمتر

1396

500,000T

بدون عنوان

حسین کرمی

اچینگ

5/5 در 5/5 سانتیمتر

1396

500,000T

بدون عنوان

مجید فعال

رنگ روغن روی مقوا

50 در 35 سانتیمتر

1399

فروخته شد

بدون عنوان

مجید فعال

رنگ روغن روی مقوا

32 در 23 سانتیمتر

1399

فروخته شد

بدون عنوان

کمال طباطبایی

خودکار روی مقوا

28 در 28 سانتیمتر

1399

3,000,000T

بدون عنوان

کمال طباطبایی

خودکار روی مقوا

28 در 28 سانتیمتر

1399

3,000,000T

بدون عنوان

مرجان صداقتی

ترکیب مواد روی بوم

100 در 70 سانتیمتر

1385

4,000,000T 3,500,000T

بدون عنوان

مرجان صداقتی

ترکیب مواد روی بوم

55 در 40 سانتیمتر

1397

3,000,000T 2,500,000T

بدون عنوان

جعفر صادقی

جوهر روی کاغذ

15 در 12 سانتیمتر

1397

1,000,000T 800,000T

بدون عنوان

جعفر صادقی

جوهر روی مقوا

13 در 19 سانتیمتر

1395

1,000,000T 850,000T

بدون عنوان

هاجر رهگذر

مداد و مرکب روی مقوا

25 در 35 سانتیمتر

1399

2,000,000T 1,800,000T

بدون عنوان

هاجر رهگذر

اکرلیک روی مقوا

35 در 25 سانتیمتر

1399

فروخته شد

بدون عنوان

هاجر رهگذر

اکرلیک روی مقوا

17 در 24 سانتیمتر

1399

2,000,000T 1,800,000T

بدون عنوان

مژده توحیدی

رنگ روغن روی بوم

30 در 20 سانتیمتر

1398

فروخته شد

بدون عنوان

مژده توحیدی

رنگ روغن روی بوم

40 در 30 سانتیمتر

1398

فروخته شد

بدون عنوان

مژده توحیدی

ترکیب مواد روی کاغذ

35 در 25 سانتیمتر

1398

2,500,000T

بدون عنوان

مژده توحیدی

رنگ روغن روی بوم

24 در 18 سانتیمتر

1398

3,000,000T

بدون عنوان

شیوا پرهام

اچینگ، اکرلیک و خودکار

10 در 10 سانتیمتر

1397

600,000T 500,000T

بدون عنوان

شیوا پرهام

اچینگ، اکرلیک و خودکار

10 در 10 سانتیمتر

1397

600,000T 500,000T

بدون عنوان

محسن انجم شعاع

مرکب روی مقوا

17/5 در 12 سانتیمتر

1394

فروخته شد

بدون عنوان

محسن انجم شعاع

مرکب روی مقوا

17/5 در 12/5 سانتیمتر

1394

1,000,000T 850,000T

بدون عنوان

فاطمه افشاری

ذغال روی کاغذ

45 در 28 سانتیمتر

1397

1,800,000T 1,500,000T

بدون عنوان

فاطمه افشاری

رنگ روغن روی بوم

33 در 17 سانتیمتر

1398

1,200,000T 1,000,000T